Close

ODRŽANI SASTANCI U MZ FAJTOVCI, SKUCANI VAKUF I LUŠCI PALANKA

Sanski Most 14.01.2016. – preuzeto sa www.sanskimost.gov.ba

Na jučer održanim sastancima u MZ Fajtovci, Skucani Vakuf i Lušci Palanka nastavljene su terenske posjete Općinskog načelnika i nadležnih javnih službi, a vezano za implementaciju prethodno dogovorenih projekata, te vezano za planirane aktivnosti u ovoj kalendarskoj godini. U MZ Fajtovci dogovorena je izgradnja prve faze saobraćajnice Lukavice – Zenkovići u dužini 1 km koji će se realizirati kroz plan i program Općinskog komunalnog fonda.

IMAG0923

IMAG0919

 Za ovu godinu planiran je i početak sanacije Cerića sokaka kroz izgradnju nove saobraćajnice a dogovorena je i izgradnja javne rasvjete kroz zaseok Kugići. Općinska komunalna inspekcija je najavila sanaciju divlje deopnije na Kisku, a najavljena je i izgradnja lokalnog vodovoda Naprelje – Fajtovci – Gorice za koji je Općina Sanski Most u budžetu za 2016. godinu planirala 100.000,00 KM.

U MZ Skucani vakuf, u saradnji sa Općinskim komunalnim fondom dogovrena je sanacija mosta kod mjesne škole, a ovaj projekt će Općina Sanski Most finansirati kroz namjenska sredstva za sanaciju šteta od poplava. Općinski načelnik je najavio i sanaciju sportskog igralištate rješavanje problema prevoza djece za zaseok Velići. Predstavnici Općinskog komunalnog fonda najavili su intenzivnije aktivnosti u oblasti zimskog održavanja puteva, a najviše u zaseocima Sofija, Velići, Kreštići i Bašići.

 

Na sastanku u MZ Lušci Palanka najavljen je kapitalni projekt sanacije glavne saobraćajnice kroz selo u dužini 1.400 m koji će se finansirati od strane Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice u ovoj godini. U saradnji sa Oružanim snagama BiH dogovorena je sanacija makadamskih puteva prema Otišu, Majkić Japri i Lipniku.

image 9927296baa5ef09e0b308391eed1e4fb247523369f357e9a4eb2fe97d7ec3ce3 V

image 2dc4568d8cba8a04e541f35cc5d01aeacc10277cb1dfe603a9452e3aa698da6d V

Prema najavama iz JKP ”Vodovod i kanalizacija” za naredne 3 godine planirana je rekonstrukcija kompletnog cjevovoda na području Lušci Palanke, a predstavnici Elektroprivrede BiH su za ovu godinu najavili investiciju od 1.100.000,00 KM vezano za zamjenu glavne trafo stanice u Zdeni čime bi komplet dionica od centra grada prema Lušci Palanci bila priključena na novi 20 kV dalekovod čime će se unaprijediti kvalitet snabdjevanja za sva naselja koja se nalaze na dionici puta Sanski Most – Lušci Palanka.

0 Comments

Оставите одговор

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2019 Podgrmeč. All rights reserved by Podgrmec.com