Close

Упутство за попуњавање анкете

Упутство за попуњавање анкетног обрасца за попис подгрмечких домаћинстава

Информације о претходним анкетама:

 • Интернет образац за попис подгрмечких домаћинстава настао је као резултат почетних активности Удружења „Подгрмеч“ на пројектима подршке повратницима у општини Сански Мост и сарадње са осталим подгрмечким удружењима који се баве проблемима руралног развоја и подршке повратницима у подгрмечке општине.

 • Иницијални попис 70 домаћинстава, сачињен у периоду новембар – децембар 2014. године, послужио је у сврху анализе за први Пољопривредни семинар, одржан 13.12.2014. године у Лушци Паланци.

 • Попис је настављен и током 2015. године, а највећи дио пописа повратничких домаћинстава урађен је током заједничке акције санских удружења у подјели горива за јесењу сјетву 2015., у првој половини мјесеца новембра. Приликом пописа потреба и у току акције доставе помоћи за 364 домаћинства, реализован је и попис највећег дијела домаћинстава обухваћених подршком.

 • Након наведених пописа повратничких домаћинстава, приступило се попису и оних власника домаћинстава који имају жељу за активнијим учешћем у активностима обнове домаћинства и обраде својих запуштених подгрмечких имања, а који живе ван Подгрмеча.

 • Интернет анкета ће олакшати реализацију планираног свеобухватног пописа подгрмечких пољопривредних домаћинста.

Сврха овако свеобухватног пописа је:

 1. Анализа постојећег стања,
 2. Идентификовање ресурса и потенцијала за развој пољопривредне производње као окоснице одрживог повратка,
 3. Плански припремљеним стручним семинарима анимирање и едуковање пољопривредних произвођача за удруживање у јединствену задругу, која би удружила највеће произвођаче и гарантовала им сигуран пласман, средње развојеним домаћинтвима пружила подршку у опреми и јачању потенцијала, а домаћинствима која немају пољопривредне потенцијале, понудила уређење њихових запуштених парцела и закључивање концесионих уговора.

Опште техничке напомене за попуњавање анкете:

 • Препорука је да користите ћирилично писмо, а ако користите латиницу користите опцију „једно слово један знак“, нпр. „Đ“ умјесто „Dj“.
 • Кроз цијели образац горе-доље крећете се позицонирајући курсор на жељено мјесто „мишом“, а из поља у поље притиском након уноса једног поља тастера <TAB>. Повратак на претходно поље комбинацијом тастера <Shift>+<TAB> или једноставније, позиционирањем „мишом“.
 • Изборна поља која имају строго понуђене опције бирате позиционирањем на поље „изабери“ и избором једног од понуђеног одговора кликом „мишом“.
 • Текстуална поља попуњавајте малим словима са почетним великим словом. Нпр. „Сански Мост“, а не „САНСКИ МОСТ“; „Кукуруз“, а не „КУКУРУЗ“, …
 • У пољима у којима се тражи упис јединственог матичног броја (ЈИБ), ако немате тај податак, или не можете да упишете свих 13 цифара, упишите само први дио тог броја у облику нпр. „0504956“ или једноставно само упиштите годину рођења у облику нпр. „1956“. У сва датумска поља уписујте само бројеве за ознаку године без тачке на крају. Нпр. исправно „1958“, неисправно „1958. г.“
 • Рубрике о телефонима уносите у стилу, нпр.: „00387 66 555444“ или „+381 21 2122235“, без цртица и косих линија!
 • Настојте да унесете податак о МУП-у пријаве личне карте за све пописане чланове повратничког домаћинства јер је тај податак јако важан за анализу стварног стања повратничке популације.
 • Рубрике о површинама земљишта изражене су одвојено и у Хектарима и у Дунумима. (1 Ха = 10 Дунума). Одаберите мјеру по жељи. Одабрану мјеру уносите искључиво у бројевима без додатног уписа мјере. Нпр. неправилно „15 Ха“ или „0,5 дулума“.
 • Унос површине објеката је планиран уносом квадратуре у квадратним метрима или уносом димензије објекта „Дужина“ х „Ширина“. Препорука је други модел уноса, нпр. „12 х 5“.
 • За домаћинства која располажу сточним фондом, након уноса појединачних ставки о броју стоке у појединој категорији, могу, а не морају попуњавати рубрике „Говеда укупно“, „Свиње укупно“ и сл., јер то можемо одрадити накнадно програмирањем у бази.
 • Уколико сте послали образац једном, а у међувремену дошли до потпунијих и тачнијих података, слободно пошаљите и другу, комплетнију верзију анкете домаћинства. У инфо-тиму Удружења „Подгрмеч“, програмери ће ријешити проблем дуплих уноса у базу и брисања непотпуних података.

Примјери:

Uputstvo 1

Примјер 1. Правилан унос текстуалних поља и рубрике ЈМБ

Uputstvo 1

Примјер бр. 2. Правилан унос текстуалних поља и поља за контакт телефоне

Uputstvo 3

Примјер бр. 3. Правилан унос понуђених одговора

Uputstvo 4

Примјер бр. 4. Унос сточног фонда

Uputstvo 5

Примјер бр. 5.  Завршетак анкете. „ПОШАЉИ“ када сте сигурни да сте завршили унос

Uputstvo 6

Примјер бр. 6. Порука након успјешно послате анкете

0 Comments

Comments are closed

Copyright © 2015 Podgrmeč. All rights reserved. Web Design and Developement by: Studio Brown