Close

Образац за попис Подгрмечких пољопривредних домаћинстава

Образац за попис Подгрмечких пољопривредних домаћинстава

Образац се користи у сврху прикупљања података о пољопривредним ресурсима повратничких домаћинстава као и оних који имају планове за учешћем у пројектима обнове домаћинства, сарадње на пројектима покретања пољопривредне производње и сарадње на пројекту оснивања задруге као носиоца одрживог повратка у Подгрмеч.
Пожељно је да се подаци у обрасцу уписују ћирилицом а ако се попуњава латиницом потребно је користити слова Ć, Č, Đ, Š, Ž, Dž а не C, Dj, S, Z, Dz.
Подаци који се обрађују односе се на постојеће стање домаћинства. Овај образац може попунити носилац домаћинста, један од насљедника или чланова домаћинства

 

Анкетни лист за пољопривредно домаћинство које се налази на подручју:

Општине: Мјесне заједнице: Засеока: Улица и број:

 

1. ПОДАЦИ О ЛИЦУ КОЈЕ ИСПУЊАВА АНКЕТУ

Име: Презиме: Име оца: ЈМБГ: Занимање:

 

1.1 Садашња адреса пребивалишта анкетара

Држава: Град/Општина: Мјесто/Насеље: Улица и број:

 

Напомена: Због комуникације обавезно наведите бар један од података за контакт
Мобилни телефон: Фиксни телефон: Мејл (eMail) адреса:

 

 

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ВЛАСНИКУ ДОМАЋИНСТВА ИЛИ СУВЛАСНИЦИМА У СЛУЧАЈУ КАДА НИЈЕ САМО ЈЕДАН ВЛАСНИК

Презиме: Име: Име оца: ЈМБГ: МУП пријаве ЛК: Адреса становања: Контакт: Занимање:

 

2.1 Подаци о осталим члановима пописиваног домаћинства

Напомена: Наведите остале чланове домаћинства без поновног уписа података о власнику или власницима који су претходно уписани

Презиме:

Име:

Име оца:

ЈМБГ:

МУП пријаве ЛК:
Aдреса становања:
Контакт:
Сродство са власником:
Занимање:

 

3. ФОНД ЗЕМЉИШТА

Укупна површина посједа Број парцела
   Ха    Дунума

 

Примјер: 1,2 ха или 12 дунума (унесите по жељи)

 

Врста земљишта Ха Дунума Број парцела
Оранице и баште
Воћњаци
Виногради
Ливаде
Пашњаци
Шуме
Неплодно земљиште

 

4. ОБЈЕКТИ – СТАМБЕНИ И ОСТАЛИ

кућа бр. 1 кућа бр. 2 штала бр. 1 штала бр. 2 свињац кокошињац тор
Година градње:
Површина у m2 или DxŠ:
Стање објекта послије ратних дејстава:
Површина обновљеног објекта у m2 или DxŠ:
Обновљено властитим средствима:
Помоћ у обнови од:
Година обнове:
Вода:
Струја:
Удаљеност домаћинства од локалног пута у m:
Удаљеност домаћинства од магистралног пута у m:

 

4.1 Питања за власнике/сувласнике девастираног домаћинства на којима није остварена обнова и тренутно нема услова за повратак.
1. Да ли постоји жеља за обновом домаћинства?
2. Да ли желите да уз помоћ удружења искрчите запуштено имање и њиве?
3. Колика је површина запуштеног пољопривредног земљишта која би се требала чистити малчером или другим машинама:    Ха    Дунума
4. Колика је укупна површина ораничног земљишта која би се након чишћења могла обрађивати:    Ха    Дунума

 

4.2 Модели обраде земљишта

     Имам намјеру ангажовати властите машине и средства
     Заинтересован сам за сарадњу са задругом у смислу подршке у сјетви, обради или откупу производа
     Лично бих волио бити члан задруге и бити укључен у њен рад од почетног семинара задругарства до оснивања
     Немам могућности за укључивање у активности око обраде земљишта и препустио бих земљиште задрузи уз одређену накнаду
     Препустио сам земљиште на обраду другим лицима

Навести остале намјере са земљиштем:     

 

5. СТОЧНИ ФОНД


Сточни фонд

Број

Раса
Производне особине
Јединице мере Износ
Говеда укупно:
Краве Литара годишње
Бикови Прираст килограма
Јунад Прираст килограма
Телад Прираст килограма
Свиње укупно:
Крмаче прасилице Број прасића годишње
Прасад Број прасића годишње
Свиње у тову Прираст килограма
Овце укупно:
Овце Литара млијека годишње
Шиљенчад Прираст килограма
Козе укупно:
Козе Прираст килограма
Јарад Прираст килограма
Кокошке носиље Комада јаја годишње
Товни пилићи Тјелесна маса
Коњи укупно Тјелесна маса
Пчеле (кошница) Килограма меда по кошници

 

5.1. Начин држања стоке

     НА ПАШЊАКУ
     МЈЕШОВИТО
     ШТАЛСКИ

5.2. Начин пчеларења

     СТАЦИОНАРНИ
     СЕЛИ КОШНИЦЕ

 

6. РАТАРСКА ПРОИЗВОДЊА

Напомена: Навести укупне годишње засаде без обзира на тренутну сезону јесења или прољећна
Култура Површина (Ха) Површина (Дунума) Сорта (хибрид) Принос t/Ха
Стрна жита:
Пшеница
Јечам
Раж
Зоб
Тритикал
Кукуруз
Хељда
Соја
Остала жита:
1.
2.
Поврће:
Кромпир
Паприка
Парадајз
Краставац
Першун
Крмно биље:
Луцерка
Црвена детелина
Жути звездан
Остало крмно биље:
1.
2.
Индустријско биље:
1.
2.
Љековито и зачинско биље:
1.
2.

 

7. ВОЋАРСКА ПРОИЗВОДЊА

Врста воћа Површина (Ха) Површина (Дунума) Број стабала Сорта Принос t/Ха
Јабука
Крушка
Шљива
Вишња
Бресква
Кајсија
Орах
Јагода
Малина
Купина
Винова лоза
Остало воће:
1.
2.

 

8. ДА ЛИ СТЕ БИЛИ ЧЛАН ЗАДРУГЕ?

 ДА / НЕ Наведите које задруге: У периоду година од – до:

 

8.1 Да ли сте сада члан задруге или у кооперативном односу са неким од прерађивача?
 ДА / НЕ Наведите које: Од када (година):

 

8.2 Да ли би, по Вашем мишљењу, задруга настала удруживањем подгрмечких пољопривредних домаћинстава, могла побољшати услове пољопривредне производње у Вашем крају?

 

8.3 Да ли би сте се удружили у тако формирану задругу?
Наведите очекивања од задруге у Вашем случају?
  Помоћ у набавци механизације
  Рјешавање проблема пласмана
  Подршка у набавци сјеменског репроматеријала и горива
  Рјешавање проблема откупа производа
  Подршка у набавци иницијалног стада
Конкретни захтјеви:

1.

2.

 

9. ОПРЕМА ГАЗДИНСТВА

9.1. Наведите које пољопривредне машине имате
Опрема Произвођач (марка) Година производње Снага / Капацитет
Трактор бр. 1
Трактор бр. 2
Тракторска приколица
Камион
Косачица за траву
Моторна прскалица
Моторна пумпа за наводњавање
Комбајн за жита
Берач за кукуруз
Купилица
Балирка
Адаптер
Култиватор
Тањирача (лака, средња, тешка)
Дрљача
Плуг
Сијачица за жито
Сијачица за кукуруз
Сијачица за поврће
Ротофрезер
Млин за житарице
Апарат за мужу
Мјешаона за сточну храну
Уређај за наводњавање
Опрема за мед
Остале машине:
1.
2.

 

9.2. Наведите које пољопривредне машине и уређаје би жељели да набавите
Опрема Произвођач (марка) Година производње Снага / Капацитет Приоритет у набавци
Трактор бр. 1
Трактор бр. 2
Тракторска приколица
Камион
Косачица за траву
Моторна прскалица
Моторна пумпа за наводњавање
Комбајн за жита
Берач за кукуруз
Купилица
Балирка
Адаптер
Култиватор
Тањирача (лака, средња, тешка)
Дрљача
Плуг
Сијачица за жито
Сијачица за кукуруз
Сијачица за поврће
Ротофрезер
Млин за житарице
Апарат за мужу
Мјешаона за сточну храну
Уређај за наводњавање
Опрема за мед
Остале машине:
1.
2.

 

10. РАДИОНИЦЕ ЗА ПРЕРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА И ЗАНАТСКЕ УСЛУГЕ КОЈЕ ПОСЈЕДУЈЕТЕ

Врста објекта Капацитет Врста енергије /h /lit итд
Сушаре за воће, поврће, љековито и зачинско биље
Мини мљекаре
Мини клаонице
Мини хладњаче
Мјешаоне за сточну храну
Опрема за откупну станицу
Мини погон за прераду зачина, биља и осталих производа
Занатско – услужни сервиси (пакирнице, вакумирке и др.)

 

11. КОМЕ ПРОДАЈЕТЕ ВАШЕ ПРОИЗВОДЕ

НА ПИЈАЦИ НАКУПЦУ ЗАДРУЗИ
Ратарске
Сточарске
Воћарске
Повртларске
Пчеларске

 

12. ШТА ПО ВАШЕМ МИШЉЕЊУ СПРЕЧАВА ПОВЕЋАЊЕ ВАШЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

Мале земљишне површине
Висока цијена репроматеријала и других средстава
Пласман производа
Несигурност улагања у пољопривреду
Неповољни услови кредитирања
Слабо развијена стручна служба
Нешто друго  

 

13. У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ПРОИЗВОДЊЕ НА МОМ ДОМАЋИНСТВУ КОРИСТИМ

  Сопствено искуство
  Искуство предака
  Угледам се на напредније произвођаче
  Тражим жељене информације на интернету
  Читам стручне часописе

1. 

2. 

3. 

 

14. ДА ЛИ НАМЕРАВАТЕ ДА ПОВЕЋАТЕ ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ НА СВОМ ГАЗДИНСТВУ     

Ако намеравате, наведите коју и до ког обима, капацитета?

 

а) Сточарску производњу
ВРСТА БРОЈ
Говедарство Музне краве
Говедарство Товна грла
Овчарство
Свињогојство Товне свиње
Свињогојство Прасилице
Козарство
Живинарство
Пчеларство

 

б) Ратарску производњу:     
Коју културу:       На површини:         Ха         Дунума
Коју културу:      На површини:        Ха         Дунума

 

в) Воћарску производњу:     
Врста воћа:       На површини:         Ха         Дунума
Врста воћа:      На површини:         Ха         Дунума

 

г) Плантажна производња љековитих и зачинских биљака:     
Које врсте:      На површини:         Ха         Дунума
Које врсте:      На површини:        Ха         Дунума

 

д) План за проширење фарме:     

 

ђ) Да ли планирате да инвестирате у погоне за прераду:     

  Мини мљекаре
  Мини клаонице
  Сушаре (за воће, поврће, љековито и зачинско биље)
  Мини погона за топлу прераду воћа и поврћа
  Мини погон за производњу домаћих аутохтоних производа
  Мини хладњаче
  Репроцентар
  Расаднике
  Сервисе за поправку пољопривредних машина оруђа

Опишите ближе планирану инвестицију:     

 

Напомена или коментар

Анкета из пројекта „Подгрмеч Агро-Нет“ – Анализа пољопривредних потенцијала Подгрмечког подручја
Инфо-тим Удружења „Подгрмеч“
Дизајнер и програмер анкете:
Милисав Шапић
Copyright © 2015 Podgrmeč. All rights reserved. Web Design and Developement by: Studio Brown